תקנון אתר

בסייעתא דישמיא

תקנון ותנאי השימוש באתר האינטרנט – מרקם

מבוא
אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של מרקם – מותג שיוצר חויה. בכתובת: https://www.mirkamy.co.il/

אנו מציעים מגוון רעיונות וערכות יצירה לשעות של תעסוקה וחדוות יצירה.

הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט , ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו,
לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים.

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי
מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד מפעילי או בעלי האתר
ו / או מי מטעמם אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובתנאיו המפורטים להלן .

רכישה
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף ובלבד שהכרטיס הוא אחד מכרטיסי האשראי המופיעים בדף הכניסה לאתר.

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת.

האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה.

אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר או חלק ממרכיביו אזלו, בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה יודיעו על כך המוכרים ואו האתר לצרכן ויאפשר/ו לו לבחור בין מוצר חילופי שווה ערך או השבת הכסף המלא ששולם.

אישור הקליטה אינו מהווה אישור לכך כי המוצר מצוי במלאי וכי יסופק.

לאחר קליטת הנתונים, קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ומשנמצא המוצר המוזמן במלאי יישלח המוצר לצורך משלוח לכתובת הלקוח ע"פ הפרטים שמסר הלקוח.

למפעילי האתר ולמנהליו שמורה זכות בלתי חוזרת שלא לספק את המוצרים המופעים באתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכרטיס האשראי
בבעלות המזמין לא חויב ואם חויב ובלבד שהחיוב יבוטל או שהסכום ששולם יושב למזמין.

מועד אספקה
אנו משתדלים להוציא את ההזמנה כבר ביום קבלתה במידה והמוצרים קיימים במלאי, במידה ולא מועד האספקה הינו עד 41 ימים .
ובלבד שהימים שיבואו במניין הימים יהיו ימי עסקים.

משלוחים
* לקבלת המשלוח לנקודת המכירה הקרובה
עלות משלוח 25 ₪ בתוך העיר בני ברק
בשאר חלקי הארץ – 35 שח

למשלוחים גדולים או בעלי נפח גדול במיוחד – דמי המשלוח יהיו גבוהים יותר בהתאם לגודל המשלוח. תוספת כ10 שח על כל חבילה נוספת.

המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות.

מוסכם ע"י המזמין כי בכל מקרה של עיכוב במשלוח ע"י כוח עליון מסיבה שאינה תלויה באתר או במי מעובדיו מוותר המזמין מראש על כל טענה או
תביעה כנגד האתר וכי ידוע למזמין כי לאתר הזכות הבלעדית לבטל את העסקה שבוצעה ולהשיב את הכספים ששולמו אם שולמו למזמין.

ביטול עסקה
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל.

ג. ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר בתנאי שהמוצר שנרכש יוחזר אל החברה כשהוא במצב המקורי ולא נעשה בו שום שימוש.

ד. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך
41 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר , המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

ה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של
הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

ח. תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן.

אחריות
האתר ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לאיכותם ו/או לצבעם ועצם הצגתם באתר אינה מהווה המלצה לרכישתם.

הנני מאשר כי קראתי את האמור לעיל בעיון וכי אנוכי מצהיר כי הנני מסכים לכל התנאים האמורים לעיל.

בברכה,

מרקם – מותג שיוצר חויה

ח.פ. 58851510

דילוג לתוכן