סוכה מספרת אומנות

קטלוג קישוטי סוכה

שלום לך מורה יקרה! זהו סיפור עתיק יומין, סיפור של הדר ושל יופיסיפור של "זה קלי ואנוהו"עם אהבה גדולה לעשות את דבר השםבערגה, בכבוד ובחדווהזהו סיפור של אמנות המחדש כל שנהפרק יפה יותר מקודמוברגישות, במשמעות ובטעם יהודי- – – מרקם שמחה להוביל את הסיפור הנהדר הזה כבר יותר מעשרים שנה!והשנה הוספנו לשפר, לייעל ולהעשיר את […]